واحد کنترل کیفیت صافات انرژی کنترل ورودی، کنترل حین فرایند مهندسی و ساخت و کنترل نهایی محصول را جهت دستیابی به حد استاندارد کیفیت یک محصول و بهبود آن با اجرای دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های کنترل کیفیت انجام می‌دهد. کلیه مواد و قطعات ورودی به این شرکت مطابق با دستورالعمل‌ها نمونه برداری و با توجه به الزامات کارفرما و استانداردهای مربوطه تحت تست‌های مختلف قرار می‌گیرند و در صورت تایید در این مرحله وارد مرحله ساخت و تولید می‌گردند.

از آنجایی که کنترل محصول در حین ساخت تاثیر قابل توجهی بر کیفیت نهایی آن دارد، بنابراین در کلیه مراحل فرایند ساخت محصولات این شرکت، عملیات کنترل کیفی روی آن‌ها انجام و بررسی می‌شود. پس از ساخت و آماده سازی محصول، کنترل کیفی محصول نهایی شامل کنترل ظاهری، کنترل ابعادی و تست‌های غیر مخرب شامل UT و PT طبق استاندارد توسط واحد کنترل کیفی صافات انرژی انجام می‌پذیرد و نتایج این تست‌ها در یک گزارش تحت عنوان فاینال بوک همراه با قطعه به کارفرما تحویل داده می‌شود.

نمونه گزارش کنترل کیفیت