پیشرو در بازارهای ارائه محصولات

مجموعه صافات انرژی نیازهای پیچیده نفت و گاز، تولید برق، معدن و بازارهای صنعتی را تامین می‌کند. هر یاتاقان برای نیازهای خاص کاربردی به صورت سفارشی طراحی می‌شود تا عملکرد بهینه را ارائه دهد.

از آنجاییکه تولید کنندگان و اپراتورهای تجهیزات مدور به دنبال افزایش بهره وری، کارایی، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری هستند؛ مجموعه صافات انرژی دانش فنی و پشتیبانی مورد نیاز از محصولات امکان دستیابی به اهداف تولید کنندگان را فراهم می‌کند.

تخصص کاربردی این مجموعه در زیمنه کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز، توربین‌های گاز و بخار، پمپ‌ها، موتورها، ژنراتورها، جعبه دنده‌ها و … می‌باشد.

نفت و گاز

بیشتر بخوانید

تولید برق

بیشتر بخوانید

معدن

بیشتر بخوانید

بازارهای صنعتی

بیشتر بخوانید