ساخت و بازسازی انواع یاتاقان های صنعتی در صافات انرژی به روش ریخته گری گریز از مرکزکه به عنوان یکی از استانداردترین روش‌های بابیت ریزی در جهان است، انجام می گیرد. باتوجه به حساسیت بالای یاتاقان ها از نظر عملکرد، تمامی مراحل کار اعم از ساخت لاینر، ایجاد پوشش، بابیت ریزی و ماشین کاری بر اساس استانداردهای روز اروپا و آمریکا انجام می گیرد . در روش ریخته گری گریز از مرکز برای ساخت یاتاقان‌ها پوسته یاتاقان (بیرینگ) با دوری متناسب با قطر( حول محور خود)  به دوران درآمده و در این حین بابیت مذاب به پوسته یاتاقان (بیرینگ) تزریق می شود در بابیت ریزی به روش  سانتریفیوژ به علت فشار حاصل از نیروی گریز از مرکز و انجماد جهت دار ساختار بابیت از نظر متالورژیکی نسبت به دیگر روش های ریخته گری یکنواخت تر بوده و خواص مکانیکی بالاتری به همراه خواهد داشت همچنین وجود نیروی گریز از مرکز در این روش باعث می شود تا بابیت با یک ساختار ریز دانه به سطح پایه چسبیده و کلیه ناخالصی ها به سطح داخلی انتقال یابد که نهایتاً در عملیات ماشینکاری حذف می گردند این عامل سبب افزایش کیفیت سطح شده و بسیاری از هزینه های جانبی نظیر استفاده از قطعات،  بکارگیری نیروی انسانی جهت باز و بسته کردن سیستم،  هزینه های ناشی از فرار روغن در اثر سایش زودهنگام بابیت را کاهش می دهد.

مزایای استفاده از روش سانتریفیوژ در بابیت ریزی یاتاقان ها:

  •  خنک کاری سریع موجب چسبندگی بهتر بابیت شده و بابیت نهایی دارای کیفیت مطلوبی می باشد.
  •  بابیت ریخته گری شده عاری از هرگونه ناخالصی بوده و گاز محبوس شده ای در آن وجود ندارد.
  •  اطمینان از نتایج تست های  متالوگرافی، PT و UT  در خصوص چسبندگی بابیت به فلز پایه را در پی خواهد داشت.
  •  حصول حداکثر استحکام چسبندگی و افزایش درصد سطح تماس بابیت با پوسته را در پی دارد.
  •  به دلیل مکانیزه بودن فرآیند،  زمان مقرون به صرفه بودن از خطاهای انسانی کمتری در انجام فرآیند برخوردار و قطعات ساخته شده کیفیت و یکنواختی بهتری دارند.
  •  به دلیل چسبندگی بهتر بابیت به پوسته یاتاقان،  حرارت به شکل بهتری به قطعات جانبی انتقال یافته و از افزایش دمای مجموعه جلوگیری می شود.
  •  عدم تغییر شکل پوسته خارجی به علت سرد و گرم شدن یکنواخت قطعه را نیز ارائه می دهد.