مواد یاتاقان‌ها بر اساس پایداری، مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش، استحکام، مقاومت به خستگی، قابلیت تطبیق و قابلیت در خود نشانی یا جذب کردن انتخاب می‌گردد. در شرکت صافات انرژی برای اطمینان از ترکیب دقیق مواد یاتاقان‌ها، آنالیز ترکیب شیمیایی روی آن‌ها انجام می‌شود. در صورت لزوم و مطابق با درخواست کارفرما، خواص مکانیکی آلیاژها از طریق انجام آزمون‌های مکانیکی تعیین می‌گردد. مواد و آلیاژهای یاتاقان‌های صافات انرژی مطابق با استانداردهای بین المللی ISO، ASTM و SAE تهیه می‌شوند.

بابیت

Materials References

Babbitt Alloy

lead-base-alloytin-based-alloy
lead-base-overlay-plating

Copper-Based Alloy

copper-base-alloy
copper-base-alloy

Aluminum-Base Alloys

aluminum bearing alloy