اخذ تاييديه شركت ملي گاز در زمينه ساخت ياتاقان ها و قطعات نيروگاهي توسط شرکت صافات انرژی

شرکت صافات انرژی یزد، یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد، موفق به اخذ تاييديه از شركت ملي گاز در زمينه ساخت ياتاقان ها و قطعات نيروگاهي شد. رضا جوادپور، مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر، گفت: با اخذ این تاییدیه نام شرکت صافات انرژی در لیست تامین کنندگان نفت [...]