عملکرد بهینه

در شرکت صافات انرژی برای مهندسی یاتاقان‌ها به منظور دستیابی به عملکرد بهینه در شرایط عملیاتی با مشتریان همکاری دو جانبه صورت می‌گیرد.

علاوه بر اندازه صحیح یاتاقان‌ها برای تحمل نیروهای وارده و به حداقل رساندن توان اتلافی، این مجموعه به صورت ماهرانه هندسه سطح، روش روانکاری، مواد و سایر ویژگی‌های تخصصی را برای دستیابی به عملکرد عالی در نظر می‌گیرد. در نتیجه تنوع زیادی از محصولات پروفایل ثابت قابل سفارش است.

یاتاقان‌های ژورنال

با طراحی یاتاقان‌های پروفایل ثابت و تیلت پدها (پدهای واژگون) و همچنین گزینه‌هایی مانند جک هیدرواستاتیک، روغنکاری مستقیم و قابلیت ترکیب یاتاقان ژورنال و تراست، صافات انرژی یاتاقان ژورنال را برای توربوماشین‌های بزرگ و کوچک ارائه می‌دهد.

مشاهده محصولات

یاتاقان‌های تراست

از طراحی‌های پروفایل ثابت برای کاربرد در نیروهای کم تا تنظیمات تیلتینگ پدها برای نیروها و سرعت‌های بالا استفاده می‌شود. شرکت صافات انرژی راه‌حل‌های بهینه‌ای را برای ساخت یاتاقان تراست ارائه می‌دهد.

مشاهده محصولات

یاتاقان‌های سنگین

مشاهده محصولات

یاتاقان‌های تری متال

خواص یاتاقان‌های تری متال شامل استحکام خستگی بالا نسبت به یاتاقان‌های بابیتی، قابلیت تحمل فشار اعمالی زیاد، استحکام بالا و دارای دمای کاری بالا است که این خواص امکان جادهی ذرات ناخالصی و قابلیت انطباق مورد نیاز در بسیاری از کاربردهای یاتاقان را فراهم می‌کند.

مشاهده محصولات

موارد مورد استفاده برای دستیابی به عملکرد عالی

مواد نقش مهمی را در عملکرد یاتاقان ایفا می‌کند و توسعه مواد توانایی تحقق اهداف کاربردهای دقیق مانند افزایش ظرفیت نیروی وارده، کاهش توان اتلافی یا کارکرد در سیال‌های فرایند را فراهم می‌کند.

صافات انرژی از فلز بابیت برای گسترش و توسعه محدودیت‌های عملکرد یاتاقان‌ها استفاده می‌کند.

مزیت صافات انرژی

  • حصول تجربه با چالش‌ها و ماموریت مهندسان در کاربردهای بحرانی و حساس یاتاقان‌ها
  • تخصص مهندسی بی نظیر و دانش مواد
  • طراحی و تولید محصولات با حداکثر تلورانس
  • آزمایش‌های دقیق و تاییدیه