تخصص در طراحی

یاتاقان‌های تیلت پد مجموعه صافات انرژی برای پایداری، سازگاری و قابلیت تحمل نیرو طراحی شده اند.

درحالیکه برخی از نیروها را می‌توان با یاتاقان‌های پروفایل ثابت بی اثر کرد اما یاتاقان‌های تیلت پد سفارش سازی بیشتری را ارائه می‌دهد بطوریکه یاتاقان می‌تواند با شرایط ماشین تنظیم شود. تعداد پد، نوع تکیه گاه، آفست تکیه گاه، قوس پد، مواد پد و سایر ویژگی‌ها هر یک برای تشکیل فیلم ایده آل به منظور تامین نیازهای تجعیزات اصلاح می‌شوند.

مجموعه صافات انرژی با ایجاد یک پایگاه داده گسترده از طراحی‌های موفق با ابزار تجزیه و تحلیل داخلی و تخصص مهندسی توانسته است راه حل های بهینه‌ را برای تجهیزات چرخان امروزی ارائه و توسعه دهد.

ترکیب یاتاقان‌ها

ترکیب یاتاقان‌های ژورنال و تراست می‌تواند ضمن استفاده از طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های طراحی تخصصی این مجموعه، اندازه بدنه ماشین را نیز کاهش دهد.

یاتاقان‌های ژورنال تیلت پد

می‌تواند پایداری، سازگاری با شرایط متغیر، انطباق با نامیزانی‌ها را بهبود دهد.

بیشتر بخوانید

یاتاقان‌های تراست تیلت پد

یاتاقان‌های تراست تیلت پد معمولا برای انطباق با شرایط متغیر یا نامیزانی‌ها معرفی می‌شوند.

بیشتر بخوانید

مواد

پدهای استاندارد از استیل بک به همراه پوشش بابیت تشکیل می‌شوند. فلز بابیت ذرات ریز خارجی را در خود جادهی می‌مند و منجر به محافظت از شفت می‌گردد. بابیت مقاومت به خوردگی را افزایش می‌دهد.