پاسخگویی به چالش‌های صنعت

یاتاقان‎های تراست تیلت پد مجموعه صافات انرژی به منظور انتقال بارهای محوری زیاد از شفت‌های پرختن با حداقل توان اتلافی و سهولت در نصب و نگهداری طراحی شده اند.

طراحی یاتاقان

هر یاتاقان از پدهایی که توسط نگهدارنده پشتیبانی می‌شود تشکیل شده است. هر پد توسط تکیه‌گاه مرکزی خود برای کج شدن حرکت آزادانه دارد که منجر به خود تشکیلی فیلم هیدرودینامیک می‌شود و برای چرخش  یاتاقان در هر جهت مناسب است. پدها به منظور به حداقل رساندن توان اتلافی و حفظ نیروی وارده طراحی می‌شوند. طراحی خود تنظیم در نیروی بین پدها تعادل ایجاد می‌کند و با نامیزانی یا انحراف بین یاتاقان و کولار منطبق می‌شود. حلقه حامل ممکن است در یک قطعه به صورت نیمه باشد و اندازه و تعداد پدها متناسب با شرایط کاری مناسب انتخاب می‌شود. علاوه بر این پدها می‌توانند دارای تکیه گاه مرکزی برای محورهای محورهای دو جهته یا آفست تکیه گاه به منظور افزایش تحمل نیرو و کاهش دمای پد باشند.

سیستم روانکاری

روغن‌کاری غوطه‌ور

روش رایج روغن‌کاری یاتاقان‌های تیلت تراست پد تزریق روغن در هوزینگ با استفاده از یک روزنه در خروجی برای تنظیم جریان و حفظ فشار است. به منظور به حداقل رساندن نشتی در جاییکه شفت از میان هوزینگ عبور می‌کند رینگ نشت بند نیاز است.

روغن‌کاری غیر غوطه‌ور یا مستقیم

در جاییکه میانگین سرعت لغزش بیش از m/s 50 پیش‌بینی شود. توان اتلافی بالا باعث اغتشاش و تلاطم در روغن سیستم روغن‌کاری غوطه‌ور می‌شود که می‌تواند با بکارگیری سیستم روغن‌کاری مستقیم یاتاقان کاملا حذف شود.

روغن‌کاری مستقیم علاوه بر کاهش توان اتلافی حدود %50، دمای سطح یاتاقان و در بیشتر موارد جریان روغن را کاهش می‌دهد و باعث افزایش ضخامت فیلم می‌شود و امکان تحمل نیروهای مخصوص بالاتر را فراهم می‌کند. این امر باعث می‌شود تا از یاتاقان کوچکتر برای پشتیبانی از بار معین استفاده شود. در این روش نیازی به رینگ نشت بند روی شفت نیست.

یاتاقان‌های تراست خود تنظیم حتی در سرعت‌های لغزشی کم با روغن‌کاری مستقیم تامین می‌شوند تا از نیاز به نشت بند روغن جلوگیری شود.

مزایا

مزایای یاتاقان‌های تراست شامل:

  • طرح‌های اثبات شده برای تیلت پدهای خود تنظیم و غیر تنظیم
  • طراحی متراکم برای صرفه‌جویی در فضا
  • تعداد پد، آفست تکیه گاه و متریال پد طراحی شده برای کاربرد خاص
  • بهینه‌سازی پد، کشش اصطکاکی کم و گردش روغن بهتر را فراهم می‌کند
  • استاندارد صنعت “روغن کاری مستقیم”

یاتاقان ژورنال تیلت پد

مجموعه صافات یاتاقان‌های ژورنال تیلت پد مهندسی شده را برای انتقال نیروهای شعاعی از شفت چرخان با حداقل توان اتلافی و ویژگی‌های دینامیکی بهینه طراحی می‌کند.

مشاهده محصولات