کاربرد فیلم سیال

یاتاقان‌های فیلم سیال در موتورهایی با توان صد کیلووات تا ده‌ها مگاوات کاربرد دارند.

در صورت وجود سیستم روانکاری برای جعبه دنده از یاتاقان فیلم سیال استفاده می‌شود.

محصولات یاتاقان می‌تواند شامل ابزار جاسازی شده برای کنترل دما و لرزش باشد و با طیف وسیعی از آب بندها قابل ارائه هستند.

یاتاقان‌های ژورنال

مجموعه صافات انرژی از طرح‌های مکانیکی اثبات شده و گزینه‌های مواد برای رفع الزامات خاص عملکردی استفاده می‌کند. طرح‌های تیلت پد و پروفایل ثابت هردو می‌توانند با محصولات آب‌بندی به منظور ایجاد نشت بندی مناسب تلفیق شوند.

مشاهده محصولات

یاتاقان‌های تراست

مجموعه صافات انرژی یاتاقان‌های تراست پروفایل ثابت را برای کاربرد در نیروهای کم و یاتاقان‌های تیلتینگ پد را برای شرایط کارکرد با توجه به درخواست ارائه می‌دهد.

مشاهده محصولات

مونتاژ افقی

مونتاژ افقی یاتاقان‌های مجموعه صافات انرژی شامل یاتاقان ژورنال یا ترکیبی از یاتاقان‌های ژورنال و تراست است که به منظور اتصال با سیستم روغن تحت فشار خارجی یا کارکرد به عنوان یک واحد کامل طراحی می‌شود.

مشاهده محصولات