عملکرد و قابلیت اطمینان

تولید برق همواره با چالش‌های بسیاری روبرو بوده است. کلیه موارد هزینه‌های سوخت، تاثیر محیط زیست،افزایش نیاز به دانسیته نیرو و انعطاف پذیری عملکردی منجر به چالش در سیستم‌های روتور یاتاقان می‌گردد. طراحان ماشین الات به دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع این چالش‌ها بدون تاثیر بر کاهش کارایی هستند.

یاتاقان‌های فیلم هیدرودینامیک مجموعه صافات انرژی در طیف وسیعی از توربین‌های احتراقی، توربین‌های بخار، توربین‌های گازی، پمپ‌ها و توربوژنراتورها مورد کاربرد قرار می‌گیرند.

صرفنظر از کاربرد، شرکت صافات انرژی محصولات، دانش و تخصص مهندسی خود را برای کمک به مشتریان در افزایش عملکرد صنعت تولید برق، بهبود قابلیت اطمینان ماشین الات و حداکثر سوددهی در اختیار قرار می‌دهد.

یاتاقان‌های ژورنال

یاتاقان‌های ژورنال پروفایل ثابت و تیلت پد شرکت صافات انرژی برای شرایط عملکردی خاص طراحی و تولید می‌شود. ویژگی‌های تخصصی مانند روغنکاری مستقیم یاتاقان‌ها برای انتقال نیروهای شعاعی با حداقل توان اتلافی و مشخصه‌های دینامیکی بهینه طراحی شده است.

مشاهده محصولات

یاتاقان‌های تراست

مجموعه صافات انرژی یاتاقان‌های تراست پروفایل ثابت را برای کاربرد در نیروهای کم و یاتاقان‌های تیلتینگ پد را برای شرایط کارکرد با توجه به درخواست ارائه می‌دهد. تیلت پدها به صورت غیر تنظیم یا خود تنظیم با روغنکاری مستقیم یا غوطه‌ور برای رفع الزامات توربو ماشین‌ها طراحی می‌شوند.

مشاهده محصولات