خدمات دهی محصولات در شرایط کاری منحصر به فرد

یاتاقان های مجموعه صافات انرژی راه حل های مهندسی شده را برای تجهیزات دوار صنایع نفت و گاز، تولید برق، معدن و بازارهای صنعتی ارائه می دهد.

راه حل های محصولات سفارشی این مجموعه حداکثر عملکرد و حداکثر قابلیت اطمینان را برای شرایط کاری منحصر به فرد تجهیزات دوار بحرانی و مهم ایجاد می کند.

خدمات این مجموعه شامل توربین های فریم بزرگ تا فریم کوچک، توربو شارژرها، کمپرسورها و جعبه دنده ها است.

توربین‌های گاز و بخار

بیشتر بخوانید

کمپرسورها

بیشتر بخوانید

ژنراتورها

بیشتر بخوانید

موتورها

بیشتر بخوانید