پروژه ها

 • همکاری با شرکت مدیریت تولید برق یزد درخصوص تعمیر و نگهداری واحدهای نیروگاه کهنوج از سال 86 الی 89 شامل موارد زیر:
 •  جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز نیروگاه
  • بهره برداری از واحدهای این نیروگاه (باکسب آمادگی بالای90% طی دوره)
  • همکاری در نصب و راه اندازی واحدها
  • انجام کلیه بازدیدهای دوره ای و تعمیرات اساسی مورد نیاز برروی واحدها
 • گازسوز نمودن نیروگاه بوشهر ( شامل تامین و ساخت قطعات و تجهیزات و راه اندازی واحدها باسوخت گازو و مایع و سوخت دوگانه ) در سال 88
  • بررسی و سرویس کلیه تجهیزات موجود در سیستم سوخت گاز و مایع
  • ساخت تمام تجهیزات و قطعات مورد نیاز
  • بازسازی کنترل والو موجود در نیروگاه و ساخت قطعات مورد نیاز آنها
  • تهیه و ساخت کلیه قطعات و تجهیزات مکانیکی و کنترلی
  • انجام کالیبراسیون سیستم کنترل
  • راه اندازی واحدها با سوخت گاز و میکس و انجام کلیه آزمایش ها بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده .
 • اورهال واحد شماره دو نیروگاه چابهار شامل
  • اورهال کامل توربین
  • اورهال کامل ژنراتور ( بیرون آوردن روتور ژنراتور و بازدید رینگ ها)
  • ساخت دیفیوزر و اورهال کامل اگزوز واحد
  • مشاوره فنی و آموزش به پرسنل نیروگاه چابهار
  • مشاوره و آموزش نیروهای تازه استخدام نیروگاه چابهار
  • ساخت قطعات مورد نیاز واحدهای نیروگاهی
  • ساخت قطعا مورد نیاز واحدهای نیروگاهی تصاویر آنها به پیوست می باشد