مانیتورینگ فشار

قابلیت ها

اندازه گیری فشار پارامترهای مختلف شامل موارد زیر

 • فشار خروجی فلودیوایدر
 • فشار فیلتر اسکید گازوئیل
 • فشار روغن جکینگ
 • اختلاف فشار فیلتر فشار قئی و فشار ضعیف
 • فشار خروجی پمپ سوخت
 • فشار ورودی به فلودیوایدر
 • فشار خروجی پمپ آب

مراحل انجام کار

 • نصب ترانسدیوسر فشار در نقاط ذکر شده
 • انتقال سیگنال ها به محل فلودیوایدر واحد
 • ساخت تابلو برای نصب سنسورها مورد نیاز در محل فلودیوایدر شامل 16 عدد سنسور
 • نصب دستگاه برای اندازه گیری فاشر و انتقال سیگنال های فشار به اتاق فرمان به صورت بی سیم
 • نصب دستگاه دریافت کننده و نمایش دهنده فشار ها در داخل اتاق فرمان واحد ها

امکانات این سیستم

 • نمایش همزمان فشار نقاط مختلف توربین
 • امکان ارسال اطلاعات به یک PC و ذخیره آن ها به صورت نامحدود و نمایش نمودار های مربوطه
 • امکان ارسال آلارم در صورت کاهش یا افزایش غیر مجاز پارامترها