چک ولو ها ( check valve ) یا شیرهای یک طرفه وظیفه دارند که سیال را فقط در یک جهت عبور دهند. پستینگ یا جریان برگشتی در چک ولو ها عبارت است از عبور سیال در جهتی که چک ولو نباید اجازه عبور دهد. این سری از چک ولو بر اساس مهندسی معکوس ساخته شده است. البته این شرکت در برخی از موارد از جمله چک ولو سوخت مایع واحد های GEF5 طراحی جدید انجام شده و تعداد اورینگ های مورد استفاده از سه عدد به یک عدد کاهش یافته است. این نوع چک ولوها برای کنترل مسیر مانند گاز یا هوای فشرده به کار می روند.

مواد اولیه به کار رفته

هر یک از قطعات به کار ر فته در این نوع چک ولو براساس آنالیز انجام شده بر روی نمونه اصلی توسط آزمایشگاه های معتبر از جمله موسسه رازی و سایر موسسات می باشد.

 مشخصات عملکردی

دمای کارکرد: (30-) تا (205+) درجه سانتی گراد
فشار کاری
فشار در جهت عملکرد 6psi
فشار در جهت منفی 300bar

چک ولو
check valve

برای تمامی قطعات تست انجام می گیرد و در هر سری ساخت 5 تا 10 درصد تجهیزات ساخته شده به صورت رندم انتخاب شده و توسط سایر موسسات مورد تایید مشتری تست می گردد.

قطعات یدکی

شرکت صافات انرژی همچنین توانایی لازم جهت ساخت قطعات داخلی چک ولو به صورت جداگانه را دارد این قطعات شامل پیستون داخلی اورینگ و فنز می باشد.

ضمانت و پشتیبانی

با توجه به نوع مواد اولیه، روش ساخت و تست و کنترل کیفیت در تولید این محصول، شرکت صافات انرژی تمامی قطعات را به مدت یکسال تضمین می کند.همچنین در خصوص تامین قطعات یدکی و پشتیبانی فنی ده سال می باشد.

بررسی عملکرد چک ولو پرژ طرح جدید صافاتکو در سیستم سوخت توربین گازی GEF6

سیستم سوخت توربین های گازی ساخته شده توسط شرکت GE امکان استفاده از سوخت مایع، گاز یا ترکیبی از هر دو را فراهم نموده است، در زمان بهره برداری واحد با سوخت گاز یا مایع مسیر سوخت دیگر که خارج از مدار بهره برداری باید تمیزکاری و خنک کاری گردد، بدین منظور هوای پرژ (Air purge) تعبیه شده است، به دلیل وجود برخی نقاط ضعف در طراحی سیستم هوای پرژ و چک ولو های بکار رفته در آن، بعضا شاهد نشتی گازوئیل به مسیر هوای پرژ و یا بلعکس هوای پرژ به مسیر سوخت مایع خواهد بود، که این موضوع منجر به خروج توربین از مدار بهره برداری می گردد. یکی از راهکارهای کاهش مشکلات فوق ذکر بهبود مکانیزم چک ولوهای بکار رفته است که به این منظور چک ولو جدیدی توسط این شرکت دانش بنیان صافات انرژی طراحی و ساخته شده است. در ادامه به بررسی چک ولو جدید و عملکرد درمقایسه با چک ولو قدیمی می پردازد

شرح مساله :

سیستم نازل سوخت توربین های گازی GE یک نمونه نازل سوخت توربین‌های گازی GE نمایش داده شده که چهارمسیر جهت عبور سیال طراحی شده و با این سیستم می توان از سوخت مایع، گاز و ترکیبی از آنها بهره برداری نمود و متناسب با نوع سوخت ( گاز، مایع، و یا ترکیبی از آنها ) هرکدام از مسیرها باز یا بسته می شود. که وظیفه هر مسیر به شرح ذیل می باشد. 1 – مسیر یک: عبور سوخت گاز 2 – مسیر دو: عبور هوای پرژ 3 – مسیر سه: عبور سوخت مایع ( گازوئیل ) 4 – مسیر چهار: عبور هوای اتمایزینگ

سیستم نازل سوخت
چک ولو
موقعیت چک ولوها

جزئیات سیستم هوای پرژ

در زمان بهره برداری واحد با سوخت گاز یا مایع، باید مسیر سوختی که از مدار خارج می‌شود بوسیله هوای پرژ تمیز و خنک نگهداشته شود. در این راستا دو مسیر هوای پرژ برای نازل سوخت درون توربین‌های گازی GE و نیز دو چک والو یکی چک والو سوخت مایع و دیگری چک والو هوای پرژ برای کنترل جریان سیال هوای پرژ و سوخت مایع طراحی شده و موقعیت چک والوها بطور شماتیک در «شکل 2» و در حالت واقعی در «شکل 3» نشان داده شده است.

ردیف سوخت مورد بهره برداری شرح کار در صورت خرابی
1 گاز چک ولو باز می باشد و هوای پرژ را به سمت مسیر سوخت مایع هدایت می کند مسیر سوخت مایع تمیز کاری و خنک کاری نمی شود و موجب ایجاد کک در مسیر سوخت مایع و تبع آن بالارفتن اسپرد باعث عدم امکان بهره برداری با سوخت مایع می گردد
2 گازوئیل چک ولو بسته می باشد و از نفوذ سوخت مایع به مسیر هوای پرژ جلوگیری می کند گازوئیل وارد مسیر هوای پرژ شده و بر اثر دمای کوپه توربین باعث بالا رفتن دمای ماینیفولد هوای پرژ و بعضا آتش سوزی در کوپه توربین می گردد
3 سوخت دوگانه چک ولو بسته می باشد و از نفوذ سوخت مایع به مسیر هوای پرژ جلوگیری می کند گازوئیل وارد مسیر هوای پرژ شده و بر اثر دمای کوپه توربین باعث بالا رفتن دمای ماینیفولد هوای پرژ و بعضا آتش سوزی در کوپه توربین می گردد
check valve

چک ولو طرح قدیم

چک ولو جدید

چک ولو طرح جدید

مقایسه چک والو جدید و قدیم

عملکرد این چک والو به مدت 6 ماه بدون محدودیت زمان استفاده تضمین می گردد.تاکنون چک والو های ساخته شده توسط این شرکت در نیروگاه های متعددی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است. که تاییده ها و آزمایش ها انجام شده برروی آنها به پیوست می باشد.