فودیوایدرها

مجموعه صافات انرژی انواع فلودیوایدر را برای اندازه‌های مختلف توربین‌های گازی صنعتی طراحی و تولید می‌کند. فلودیوایدرهای این مجموعه در دو نوع آرایش خطی و دایره‌ای طراحی و با مواد چدن یا فولاد زنگ نزن مطابق استاندارد در دسترس می‌باشد.  فلودیوایدرهای صافات انرژی می‌تواند مطابق با سفارش مشتری برای کاربرد مورد نظر طراحی شود.

فلودیوایدرهای این کمپانی به طور خاص جهت کاربرد در زمینه تولید برق طراحی می‌شوند. واحدهای ما به توربین‌های گاز صنعتی متصل شده و سوخت ورودی را به طور کاملا مساوی در کلیه محفظه‌های احتراق توربین‌ها توزیع می‌کنند.

از فلودیوایدرها در بسیاری از توربین‌های گازی به عنوان ابزاری کارآمد برای حفظ جریان‌های برابر سوخت مایع استفاده می‌شود. فلودیوایدرها دستگاه‌هایی منفعل هستند که نیروی حرکتی خود را از انرژی موجود در جریان سوخت که توسط پمپ سوخت اصلی به آن‌ها منتقل می‌شود، تامین می‌کنند. اگرچه طراحی‌ها و طرح بندی فلودیوایدرها متفاوت است اما اصل اساسی عملکرد آن‌ها تقسیم جریان به صورت یکسان است.

فلودیوایدرهای دو جزئی خطی

فلودیوایدرهای خطی از اجزای جریان که به صورت ردیفی به هم متصل هستند ساخته شده‌اند و توسط شفت‌های اتصال میانی به داخل وصل می‌شوند. این فلودیوایدر از چندین جز پمپ دنده‌ای با یک ورودی و چندین خروجی در آرایش خطی تشکیل شده است. این فلودیوایدرها را می‌توان به صورت افقی یا عمودی نصب کرد.

فلودیوایدرهای ساخت صافات انرژی
فلودیوایدر
فلودیوایدر

فلودیوایدر آرایش دایره‌ای

اجزای جریان در یک فلودیوایدر دایره‌ای به صورت آرایش دایره‌ای قرار می‌گیرند و بوسیله چرخ دنده مرکزی به یکدیگر متصل می‌شوند.

فلودیوایدرهای ساخت صافات انرژی

اطلاعات بیشتر در مورد فلودیوایدر

از فلودیوایدر (flow divider) ها در بسیاری از توربینهای گازی به عنوان ابزاری کارآمد برای حفظ جریانهای برابر سوخت مایع استفاده میشود .فلودیوایدر در توربین وظیفه توزیع سوخت ورودی به طور کاملا مساوی در کلیه محفظه های احتراق توربینها را بر عهده دارد .درصورت وجود اختلاف بین دبی سوخت در محفظه ها باعث ایجاد اختلاف درجه حرارت در نقاط مختلف توربین شده و در نتیجه موجب اعمال تنشهای مکانیکی و حرارتی روی قطعات مسیر سوخت توربین میشود. عدم یکنوختی در میزان سوخت اعمال شده بین نازلهای سوخت سبب کاهش عمر مفید قطعات داغ توربین و همچنین کاهش راندمان حرارتی میگردد.

فلودیوایدر GE Frame 6

فلودیوایدر ها دستگاههایی منفعل هستند که نیروی حرکتی خود را از انرژی موجود در جریان سوخت که توسط پمپ سوخت اصلی به آنها منتقل میشود، تامین میکنند. اگرچه طراحیها و طرح بندی فلودیوایدر ها متفاوت است اما اصل اساسی عملکرد آنها تقسیم جریان به صورت یکسان است. هنگامیکه سوخت مایع به فلودیوایدر وارد میشود همزمان فشار بر قسمت ورودی موتورهای هیدرولیک اعمال میشود که همین امر باعث چرخش و اندازه گیری سوخت آنها با نرخ جریان )سرعت دبی( یکسان میشود .به طور کلی یک فلودیوایدر از تعدادی پمپ دنده ای تشکیل شده است و به نوعی به هم متصل شده اند که چرخش آنها با سرعتهای برابر حفظ شود. به هر کدام از این پمپها یک جز جریان (flow element) گفته میشود. در حین کار، سوخت بوسیله پمپ سوخت اصلی به درگاه ورودی فلودیوایدر میرسد. هنگامی که ورود سوخت سوخت از طریق یک مسیر مشترک جریان می یابد که از قسمتهای ورودی کلیه اجزای جریان تغذیه میکند .انرژی موجود در جریان سوخت باعث چرخش کلیه اجزای جریان به طور همزمان میشود و مانند موتور هیدرولیکی عمل میکند. از آنجاییکه تمام چرخ دنده ها تقریبا یک اندازه و لقی اندکی بین آنها وجود دارد بنابراین هر جز جریان با چرخش خود جریان برابری از سوخت را از قسمت تخلیه اندازه گیری میکند . لوله های متصل شده به خروجی تخلیه هر جز، سوخت برابر را به نازلهای احتراق توربین منتقل می کنند.

فلودیوایدرهای هیدرولیک به دو دسته فلودیوایدر دنده ای و فلودیوایدر اسپول تقسیم میشوند.

فلودیوایدر مدل دندهای (چرخشی)

فلودیوایدر دنده ای میتواند جریان را به دو یا چند مسیر جدا کند. این نوع فلودیوایدر از هوزینگ، دو یا چند چرخ دنده و موانعی که بخشها را از هم جدا میکند ساخته شده است. اصول کاری فلودیوایدر دندهای بر اساس جابجایی مثبت است. این بدان معناست که برای هر چرخش، مقدار معینی از حجم جابجا شده وجود دارد. این نوع فلودیوایدر در بیشتر موارد تحت فشار قرار نمیگیرد .یک شفت مشترک بخشهای چرخ دنده را به هم متصل میکند. جریان وارد انتهای هوزینگ میشود و از طریق یک کانال به بخشهای چرخ دنده مسیریابی میکند. نیروهای سیال بر دندانههای چرخ دنده وارد میشود و باعث چرخش آنها در جهت مخالف میگردد. سیال بین دندانههای چرخ دنده و هوزینگ به طرف مقابل بخش چرخ دنده منتقل میشود .

از آنجاییکه تمام بخشهای چرخ دنده به هم متصل هستند تمام چرخ دندهها با سرعت یکسان میچرخند. جابجایهای مثبت بخش چرخ دنده تقسیم ثابتی از جریان را ایجاد میکند. جریان ورودی به طور متناسب بین هر بخش تقسیم میشود.

فلودیوایدر دنده ای
فلودیوایدر اسپول

فلودیوایدر اسپول

اجزای اصلی فلودیوایدر اسپول شامل یک قرقره تقسیم کننده، یک ورودی و دو درگاه خروجی و قرقره قابل حرکت داخلی است. اصول  کار یک فلودیوایدر اسپول بر مبنای جبران فشار است. این بدان معناست که یک قرقره میتواند از هر طرف تغییر جهت دهد تا بین فشار مورد نیاز روغن برای هر دو مسیر تعادل برقرار کند. در واقع اگر سیال عبوری از یکی از خروجها افزایش یابد، از طریق افت فشار و تغییر حالت قرقره توسط سیستم هیدرولیک خروجی تنظیم میشود. از آنجاییکه سیال، مسیر با کمترین مقاومت را دنبال میکند، باید مقاومت یکسانی در هر دو مسیر به منظور امکان عبور مقدار برابری از جریان وجود داشته باشد.

هزینه فلودیوایدرهای اسپول کمتر از نوع دندهای آن است. فلودیوایدر دندهای بزرگتر و سنگینتر است اما در برابر آلودگی مقاومت بیشتری دارد. عمدهترین عیب فلودیوایدر نوع اسپول، حساسیت آنها به نوسانات فشار است. از دیگر معایب فلودیوایدر نوع اسپول تولید گرما است. زیرا این نوع فلودیوایدر با افت فشار کار  میکند و باعث تولید گرما میشوند. به طور کلی، اگر هزینه، ابعاد یا وزن مهم نباشد، فلودیوایدر نوع دندهای بهترین عملکرد را در بین سایر فلودیوایدرها دارد.