شرکت صافات انرژی یزد با تکیه بر دانش و تجربه نیروهای متخصص اقدام به طراحی و ساخت قطعات نیروگاهی مانند انواع چک ولو، سوخت مایع و پرژ واحدهای GEF5-GEF6،ترموکوپل‌های مورد نیاز واحدهای نیروگاهی و تعمیر و سرویس قطعات مورد استفاده در سیستم سوخت توربین‌های نیروگاهی مانند پمپ سوخت، فلودیوایدر و نازل سوخت نموده است. همچنین این شرکت توانسته است از طریق مهندسی معکوس با تغییر در طراحی چک ولوها، راندمان چک ولو و متعاقبا عملکرد توربین را بهبود دهد.