شرکت صافات انرژی یزد، با کسب بیشترین امتیاز، رکورد دار مسابقات میدون شد.

زمان پخش 99/10/10 بعد از خبر ساعت 22 از شبکه سه سیما