حضور شرکت دانش بنیان صافات انرژی یزد در چهارمین دوره نمایشگاه صنعت، معدن، ماشین آلات و تجهیزات وابسته یزد 98

در تاریخ 22 الی 25 مرداد ماه 98، نمایشگاه بین المللی یزد

نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن

نمایشگاه صنعت، معدن، ماشین آلات و تجهیزات وابسته یزد

نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن

نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن

نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن