حضور شرکت دانش بنیان صافات انرژی در بیست و دومین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی
16 الی 19 اردیبهشت 96
نمایشگاه دائمی بین المللی تهران