به تیم جوان صافات انرژی یزد، هدیه ای به مناسبت سالگرد افتتاح شرکت تعلق گرفت.