دفتر مرکزی شرکت دانش بنیان صافات انرژی یزد واقع در خیابان لارستان تهران، تجهیز شد.