دكتر سورنا ستاری در بازدید از شركت صافات انرژی یزد، سازنده یاتاقان و تعمیر كننده و نگه دارنده نیروگاه ها با تولیدات این مجموعه آشنا شد و از فرآیند ساخت انبوه یاتاقان‌های فوق سنگین با فناوری بومی گریز از مرکز شرکت صافات انرژی یزد بازدید کرد.

بازدید دکتر ستاری

بازدید دکتر ستاری

بازدید دکتر ستاری

بازدید دکتر ستاری

بازدید دکتر ستاری