کتاب” یاتاقانها

روانکاری ، بابیت ریزی و عیب یابی یاتاقانهای بابیتی “منتشر شد.

این کتاب توسط آقایان رسولی زاده،جواد پور و اکبری به رشته تحریر درآمده است.

کلیه دانشجویان و صنعتگران که تمایل به دریافت این کتاب ارزشمند در حوزه صنعت را دارا می باشند با شماره تلفن 03537263561 تماس حاصل فرموده تا هماهنگی لازم برای دریافت کتاب بعمل آید.

کتاب مذبور توسط انتشارات اندیشمندان چاپ و نشر گردیده است.