راه حل‌های اثبات شده برای درخواست‌ها

توربین‌های گازی و بخار از مهم‌ترین تجهیزات اساسی و مورد تقاضا در صنعت تولید برق هستند.

یاتاقان‌های توربین غالبا در شرایط سرویس تحت نیروهای بالا، سرعت‌های زیاد و دماهای بالا مخصوصا برای افزایش ظرفیت و راندمان مورد تقاضا قرار می‌گیرند.

جهت اطمینان از مشخصه‌های دینامیکی بهینه در شرایط عملیاتی خاص، شرکت صافات انرژی انواع ویژگی‌های طراحی تخصصی را برای یاتاقان‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد.

یاتاقان‌های تیلت پد

بسته به اندازه و نوع توربین (گاز، بخار) معمولا از یاتاقان‌های تیلتینگ تراست پد و ژورنال تراست پد و گاهی ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. به منظور به حداقل رساندن توان اتلافی، جریان روغن و کاهش دمای سطح پد روانکاری مستقیم یا غیر غوطه‌ور اعمال می‌شود.

یاتاقان‌های تراست توربین گازی در سرعت‌های بالا و نیروهای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند و اغلب در این یاتاقان‌ها مس کروم به عنوان مواد بدنه یاتاقان به کار می‌رود.

مشاهده محصولات

روغنکاری مستقیم

از روش روغنکاری مستقیم مطابق استاندارد جهت افزایش ظرفیت نیرو و به حداقل رساندن توان اتلافی و در نتیجه بهبود عملکرد یاتاقان استفاده می‌شود.