چک ولوها یا شیرهای یک طرفه وظیفه دارند که سیال را فقط در یک جهت عبور دهند. پستینگ یا جریان برگشتی در چک ولوها عبارت است از عبور سیال در جهتی که چک ولو نباید اجازه عبور دهد. این سری از چک والو بر اساس مهندسی معکوس ساخته شده است. البته این شرکت در برخی از موارد از جمله والو سوخت مایع واحد های GEF5 طراحی جدید انجام شده و تعداد اورینگ های مورد استفاده از سه عدد به یک عدد کاهش یافته است. این نوع چک والوها برای کنترل مسیر مانند گاز یا هوای فشرده به کار می روند.

مواد اولیه به کار رفته

هر یک از قطعات به کار ر فته در این نوع چک والو براساس آنالیز انجام شده بر روی نمونه اصلی توسط آزمایشگاه های معتبر از جمله موسسه رازی و سایر موسسات می باشد.

 مشخصات عملکردی

دمای کارکرد: (30-) تا (205+) درجه سانتی گراد
فشار کاری
فشار در جهت عملکرد 6psi
فشار در جهت منفی 300bar

چک ولو
check valve

برای تمامی قطعات تست انجام می گیرد و در هر سری ساخت 5 تا 10 درصد تجهیزات ساخته شده به صورت رندم انتخاب شده و توس سایر موسسات مورد تایید مشتری تست می گردد.

قطعات یدکی

این شرکت همچنین توانایی لازم جهت ساخت قطعات داخلی چک والو به صورت جداگانه را دارد این قطعات شامل پیستون داخلی اورینگ و فنز می باشد.

ضمانت و پشتیبانی

با توجه به نوع مواد اولیه، روش ساخت و تست و کنترل کیفیت در تولید این محصول، شرکت صافات انرژی تمامی قطعات را به مدت یکسال تضمین می کند.همچنین در خصوص تامین قطعات یدکی و پشتیبانی فنی ده سال می باشد.