ساخت و بازسازی انواع یاتاقان های صنعتی در این شرکت به روش سانترفیوژ انجام می گیرد. باتوجه به حساسیت بالای یاتاقان ها از نظر عملکرد، تمامی مراحل کار اعم از ساخت لاینر، ایجاد پوشش، بابیت ریزی و ماشین کاری بر اساس استانداردهای روز اروپا و آمریکا انجام می گیرد.

فرآیند بازسازی یاتاقان

بر اساس استاندارد ISO4356 در زمینه بابیت ریزی یاتاقان و ASTM B23 در خصوص انتخاب بابیت مورد نیاز و فرآیند های موجود در این شرکت جهت بازسازی یاتاقان های بابیتی، اقدامات زیر انجام می شود.

 1. ذوب بابیت های موجود بر روی یاتاقان
 2. انجام فلاکس های پوششی
 3. بابیت ریزی (روش سانتریفیوژ)
 4. ماشین کاری اولیه
 5. انجام تست اولیه
 6. ماشین کاری نهایی
 7. انجام تست های نهایی (ابعادی، UT ، PT ) و تهیه گزارش نهایی
ساخت یاتاقان
کوره ذوب بایت

1- ذوب بابیت های موجود بر روی یاتاقان

در کارگاه های سنتی با اعمال شعله مستقیم به بدنه یاتاقان، بابیت معیوب ذوب می گردد. در این روش حرارت به صورت یکسان به سطح یاتاقان اعمال نمی شود لذا باعث ایجاد تنش در پوسته شده و پس از چند بار بابیت ریزی تابیدگی در پوسته در پی خواهد داشت. این شرکت در کارگاه بازسازی یاتاقان خود اقدام به ساخت دو عدد کوره نموده است، که دارای مشخصات زیر می باشد

 • این کوره ها، یاتاقان تا سایز 1100 میلیمتر را پوشش می دهد
 • در این روش یاتاقان به صورت کامل در کوره قرار می گیرد و بدنه یاتاقان یه طور یکنواخت گرم می شود.
 • دمای این کوره قابل تنظیم یوده و به تدریج دما یاتاقان را به دمای ذوب بابیت می رساند

مزایای استفاده از کوره

 • عدم تنش و تاییدگی درپوسته یاتاقان
 • انتقال حرارت به صورت یکنواخت به پوسته یاتاقان
 • ذوب بابیت نو جهت بابیت ریزی یاتاقان، با دمای کنترل شده انجام می گیرد و این موضوع از تبخیر بعضی از عناصر موجود در بابیت جلوگیری می شود.

2-انجام فلاکس های پوششی

بابیت به تنهایی نمی تواند به سطح بدنه یاتاقان جوش بخورد، لذا از فلاکس های پوششی برای انجام این کار استفاده می شود.

انجام صحیح این مرحله تضمین کننده بابیت ریزی بدون عیب و چسبندگی کامل می باشد و در غیر این صورت عدم چسبندگی را به همراه خواهد داشت.

فلاکس های پوششی

3- بابیت ریزی (روش سانتریفیوژ)

بلافاصله پس از انجام فلاکس های پوششی در این مرحله یاتاقان بر روی دستگاه نصب می گردد

 پس از بستن یاتاقان به دستگاه سانتریفیوژ و و محکم کردن تمامی پیچ ها،  دستگاه روشن میشود. جهت اطمینان از لق نبودن یاتاقان، بایستی در ابتدای کار سرعت دورانی دستگاه بالا باشد سپس قطر داخلی فلزی یاتاقان ( بدون بابیت)  اندازه گیری شده و بر اساس ضخامت با بیت وزن آن مشخص می شود.

سپس پس از ذوب بابیت و پایین آمدن حرکت دورانی دستگاه سطح داخلی یاتاقان حرارت داده می شود هنگامی که دمای سطوح داخلی و بیرونی یاتاقان به حد مشخصی رسید باید با به کارگیری محلول کلرید روی و پودر کلرید از تمیز بودن سطح داخلی پوسته اطمینان حاصل نمود.

در ادامه روند  بابیت ریزی،  با افزایش بیشتر دمای سطوح یاتاقان، قلع مذاب سطح داخلی یاتاقان را می پوشاند.  پس از اطمینان از چسبندگی قلعه قرار داده شده  در داخل یاتاقان،  سرعت دورانی دستگاه سانتریفیوژ به حد مشخصی رسیده و بابیت تهیه شده به پوسته یاتاقان تزریق می شود توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که پیچ های موجود در مجموعه ( بر اثر افزایش دما امکان لقی آنها وجود دارد) در هر مرحله از کار محکم شوند در ادامه پس از ریختن کامل بابیت به سطح داخلی پوسته، جریان آب سرد در سطح بیرونی یاتاقان ایجاد می شود تا با سرد شدن سریع پوسته یاتاقان انجماد جهت دار صورت گیرد. پس از پایین آمدن دمای پوسته به یک مقدار معین،  جریان آب سرد قطع شده و دمای یاتاقان با هوای موجود در محیط به نقطه تعادل نزدیک می شود در نهایت با نزدیک شدن دمای پوسته به دمای محیط، یاتاقان از دستگاه سانتریفیوژ جدا میشود شکل زیر   بابیت ریزی به روش سانتریفیوژ در شرکت صافات انرژی یزد را نشان میدهد.

بایت ریزی به روش سانتریفیوژ

4- ماشین کاری اولیه

بلافاصله پس از انجام فلاکس های پوششی در این مرحله یاتاقان بر روی دستگاه نصب گردیده و به آرامی به چرخش در می آید و همزمان به وسیله مشعل گرم می شود.

پس از رسیدن دمای بدنه به میزان تعریف شده در استاندارد، دور چرخش دستگاه سانتریفیوژ افزایش یافته و بابیت مذاب به داخل یاتاقان تزریق می گردد و اسپری آب و چرخش، شرایط انجماد جهت دار را موجب می شود.

ماشینکاری
تست بایت ریزی یاتاقان

5- انجام تست اولیه

پس از ماشین کاری اولیه تست چسبندگی بر روی یاتاقان انجام می گیرد (تست UT)

6- ماشین کاری نهایی

با توجه به مثبت بودن جواب تست اولیه، ماشین کاری نهایی و پولیش یاتاقان انجام گرفت(به وسیله دستگاه CNC و ابزار هد بورینگ)

7- انجام تست های نهایی (ابعادی، UT ، PT ) و تهیه گزارش نهایی