تیلت پد

ساخت و بازسازی انواع یاتاقان‌ها اعم از یاتاقان‌های صنعتی، نیروگاهی و فوق سنگین در این شرکت به روش سانتریفیوژ انجام می‌گیرد. فرآیند بازسازی یاتاقان مطابق استاندارد ISO4356 در زمینه بابیت ریزی یاتاقان و استاندارد ASTM B23 در خصوص انتخاب بابیت مورد نیاز انجام می‌شود. انواع تست‌های غیر مخرب نیز جهت بررسی کنترل کیفیت بر اساس استاندارد ISO4386 پس از بازسازی یاتاقان صورت می‌گیرد.